Matlab từ A đến Z Tiếng Ả Rập

Matlab từ A đến Z

https://drive.google.com/file/d/1I5iTIT4Q6BgJu7Usg7d9HjLtvn1npLWa/view?usp=sharing

Kỹ năng Matlab cần thiết cho việc học máy móc – Trang web Matlab cho các kỹ sư.Khóa học này quan tâm đến việc sử dụng matlab trong việc học máy móc và sử dụng các công cụ có sẵn trong lĩnh vực này.Các phần khóa học: 7

LIÊN KẾT: Đang Free

تعليم الآلة