Khóa học Revit

Khóa học Revit

https://mega.nz/folder/qBJgQTYL#K8cHr_UZf3PzXvl2ha67Eg

Nguồn trợ giúp để học Revit;Một kênh quan trọng để học chương trình kiến trúc và xây dựng gồm 20 bài học từ đầu đến đạt bằng tương đối chuyên nghiệp do Mahmoud Qahtan trình bày

Một kênh dẫn đầu khác với các khóa học và lời giải thích hữu ích cho REVIT Strucure

https://www.youtube.com/user/BimTutors/videos

– Tham khảo nước ngoài chuyên nghiệp tại website Linda

https://www.linkedin.com/learning/topics/revit-architecture?trk=lynda_redirect_learning

– Các nhóm khóa giáo dục tiếng Anh sử dụng phần mềm Revit

https://drive.google.com/file/d/1Fr744n-KAnuStnyJTyj8O9A50z111pwE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HSN7YeFMpCg0KaaHLp2qKXNcO3na50OF/view?usp=sharing

https://www.cadac.com/?fbclid=IwAR1JoK4G2OlmdfvEKf3guGYDOsDfZKfB8FtQsQhpi1Bby-cVz1pKyyxcUg0

https://drive.google.com/file/d/1jzY-E1pRa0Dcu-UtJZ_tHSBeWiX49Yih/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11UYMO4UuPE1q10UyqFndgHcK6cX4WTZW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1I-geouVa1RjOCHjlEictABXNvXnDfN2p/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1j2WqTpGFpUmzp73m6oe5r0-TGJwPQ7Mk/view?usp=sharing

https://www.iesve.com/content/mediaassets/pdf/IES%20Plugin%20for%20Revit%20Architecture%20Overview.pdf?fbclid=IwAR3YBZC2i1vKz2fbo6lL0A-90swnxUxLK8_KmRCd4OpNr6xZTfm-LPl5C4Y

 • Thư viện Revit 2020;
  • http://www.mediafire.com/file/9oqdofkdihnzujf/Rivet_Family.rar/file?fbclid=IwAR39T_jJ99uAK34XBdcCkfXp5N8vzTVzvrwXeP4vEql8qHNXPUVzwLTqo0I
  • Dành cho các nhà thiết kế; một khóa học thiết kế nhà từ đầu trong chương trình Autodesk Revit Architecture;
  • Khóa học từ trang web Lyda : Khóa học này chứa 67 bài học âm thanh và hình ảnh chất lượng cao trong đó các bản ghi âm giải thích cách thiết kế ngôi nhà từ đầu từ bản đồ đến ngăn kéo cuối cùng như trong hình bên dưới.Thời gian của khóa học là 8 tiếng 42 phút và được định hướng đến trung cấp.
  • Liên kết khóa học: kích thước 1.5 GB https://drive.google.com/file/d/1QiHMO6QXydnqczDG8mCKbANcH56I9xNw/view?usp=sharing
  • Link tập tin công việc:
  • https://drive.google.com/file/d/1o5JcEoVWj3R24-BxduFiWAPI8u9tf722/view?usp=sharing